Vásárlói információ

Általános Részvételi Feltételek Sulyán pontgyűjtő rendszer

Hatályos: 2022. 20. napjától

Általános Részvételi Feltételek

1. A Sulyán pontgyűjtő program lakossági regisztráció esetén

2. Szerződés létrejötte

3. A Sulyán pontgyűjtő program időtartama

4. A Sulyán pontgyűjtő rendszer felfüggesztése

5. A Sulyán pontgyűjtés felfüggesztése

6. A pontfolyószámla

7. A Pontgyűjtő Program teljesítése: pontok gyűjtése és beváltása

8. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

9. Az ügyfelek  adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

10. Felelősség, szavatosság, szerződésszegés 

11.Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

12. A regisztráció felmondása, felfüggesztése 

13. A program módosítása és befejezése

14. Díjak

15. Egyéb rendelkezések

 

1. A Sulyán pontgyűjtő program lakossági regisztráció esetén

1.1. A Sulyán pontgyűjtő Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer a lakossági regisztrációk esetén, amely a Sulyán és Fiai Kft által kibocsátott törzsvásárlói hűségpontok révén nyilvánosan meghirdetett és minden résztvevő által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak.

1.2. A  Sulyán és Fiai Kft.  (2112 Veresegyház,  Kálvin utca 16.; Cégjegyzékszám:  13 09 066456,  adószám: 10824580213) az Ügyfél regisztrációjával arra vállal kötelezettséget, hogy lehetővé tegye a vásárlók (ügyfelek) számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban, azaz a jelen Általános Részvételi  Feltételek szerint pontot bocsátanak ki, illetve váltanak be a Pontgyűjtő Programban résztvevők részére,  a pontfolyószámlák a Sulyán és Fiai Kft. központi  nyilvántartásában folyamatosan vezetésre kerüljenek, az Ügyfelek e-mail útján a rendeléseik során tájékoztatásra kerüljenek a pontegyenlegükről, illetve regisztrált felhasználónevükkel és jelszavukkal belépve a Sulyán cukrászda webáruházba pontegyenlege az ügyfél részére láthatóvá válik.

1.3. Az Ügyfelek jogosultak  egyrészt Sulyán törzsvásárlói pontokat (a továbbiakban: pontok) gyűjteni a Sulyán és Fiai Kft.  Veresegyház, Kálvin utca 16. és Gödöllő, Szabdság tér 1. alatt található üzletekben rendelés leadásakor, illetve a Sulyán cukrászda weboldalán webáruházas vagy online rendelési felületen történő rendelés leadásakor, másrészt a pontokat beváltani, mely pontok beváltása ellenében a megrendelt árukhoz árkedvezménnyel juthatnak hozzá.

2. Szerződés létrejötte

2.1. A vásárlók (ügyfelek) elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen Általános Részvételi Feltételeket, a személyes adataik kezeléséhez is hozzájárulást adhatnak az ott rögzített feltételek szerint, továbbá tudomásul veszik, hogy személyes adataikat a Sulyán és Fiai Kft. kezeli. A honlapon, valamint a az IT rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba is a Sulyán és Fiai Kft-nek fel nem róható eseménynek minősül.

2.2. A Sulyán és Fiai Kft.  jogosult a szerződés megkötését elutasítani, amennyiben a regisztráló  a személyi törzsadatait hiányosan vagy hibásan  töltötte ki, nem természetes személy , illetve nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel  A Sulyán és Fiai Kft. a regisztrációval, illetve a Pontgyűjtő Programban való részvétellel összefüggésben azt vélelmezi, hogy a regisztrált személy  a 18. életévét betöltötte és természetes személy. A Pontgyűjtő Programban nem vehetnek részt jogi személyek.

2.3. A Sulyán és Fiai Kft.  nem ellenőrzi, hogy a regisztráció során közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Sulyán és Fiai Kft-val szemben minden jogi út kizárva. Az Ügyfél ugyanakkor köteles a regisztrációban a valós és aktuális adatait megadni; a Sulyán és Fiai Kft.  jogosult a nyilvánvalóan nem valós adatokkal kitöltött regisztrációt elutasítani. A regisztrációban szereplő névként a megadott karakterszámban kizárólag az Ügyfél személyi igazolványban szereplő vezetékneve, illetve utóneve tüntethető fel, vagy ezek valamely rövidítése; ennek megfelelően a kártyán például fantázianév nem szerepelhet.

4. A Sulyán pontgyűjtő program  érvényességének időtartama

4.1. A Pontgyűjtő Program határozatlan ideig, de legkésőbb a Program feltételrendszerében meghatározott egyes feltételek bekövetkeztéig (pl. letiltás, Program megszűnése, regisztráció törlése), és a Sulyán és Fiai Kft. által esetlegesen meghatározott időtartamig (de legkésőbb a Program feltételrendszerében meghatározott egyes feltételek bekövetkeztéig –pl. letiltás, Program megszűnése,regisztráció törlése) érvényesek.

5. A Sulyán pontgyűjtés felfüggesztése

5.1. A Sulyán és Fiai Kft. jogosult bármely pontgyűjtést ideiglenesen felfüggeszteni, amennyiben a regisztrációval vagy a pontfolyószámlával való visszaélés vagy egyéb jogsértés gyanúja merül fel, az Ügyfél vétkességétől függetlenül. A visszaélés illetve jogsértés kivizsgálására a Sulyán és Fiai Kft-nek 15 nap áll rendelkezésére. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb az említett határidő lejártakor a vizsgálat eredményének függvényében a Sulyán és Fiai Kft. az érintett regisztrációt letiltja és a pontfolyószámlát zárolja; vagy a regisztráció ideiglenes felfüggesztését és a pontfolyószámla ideiglenes zárolását feloldja.

 5.2. A pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés vagy egyéb jogsértés esetén a Sulyán és Fiai Kft.  jogosult azonnali hatállyal a regisztrációt felmondani és a pontfolyószámlát zárolni.

6. A pontfolyószámla

6.1. Az ügyfél a Sulyán és Fiai Kft. által vezetett egyedi pontfolyószámlára gyűjti a pontokat, azaz a pontok mindenkor a pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően.

6.2. Amennyiben a regisztrációt bármely fél felmondja, úgy a regisztráció megszűnése napjával a Sulyán és Fiai Kft.  a pontfolyószámlát zárolja

7. A Pontgyűjtő Program teljesítése: pontok gyűjtése és beváltása

 

7.1. Az Ügyfelek a Sulyán és Fiai Kft. üzleteiben, az Online rendelési felületén és webáruházában a leadott rendelések után teljesített saját vásárlásaik után a pontfolyószámlára pontokat gyűjthetnek, amelyeknek a  Sulyán és Fai kft. veresegyházi  (Sulyán cukrászda Veresegyház Kálvin utca 16.) és gödöllői  (Sulyán cukrászda Gödöllő Szabadság tér 8.) üzleteiben és a Sulyán cukrászda webáruházában  (https://sulyancukraszda.hu/webaruhaz ) való beváltása ellenében ár kedvezményre jogosultak.

7.2. Az érvényes pontkibocsátási és –beváltási feltételeket (illetve a pontbeváltáshoz kapcsolódó engedmények és kedvezmények leírását) az adott Partner az szja-törvény által előírt módon  a honlapján közzéteszi.

7.3. A felhasznált pontok rögtön az áruvásárlás alkalmával a pontfolyószámlán jóváírásra, illetve kedvezmény igénybevétele esetén a pontfolyószámláról levonásra kerülnek. A pontokat kizárólag fizetéskor lehet az Ügyfél pontfolyószámláján jóváírni vagy arról beváltani. Pénztártól való távozás után pontkibocsátásra vagy –beváltásra biztonsági okból nincs lehetőség. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt az Ügyfél  a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció nem nyer megfelelő elintézést, az ügyfél jogosult az adott sulyancuki@gmail.com e-mail címen lehet panaszt tenni. A pénztártól való távozás után reklamációt nem lehet elfogadni. A Sulyán és Fiai Kft.  a pontgyűjtés és pont felhasználás alkalmával vélelmezik, hogy az ügyfél a regisztráció tényleges birtokosa; a személyazonosságot nem ellenőrzik.

7.4. A pénztárrendszer vagy a terminálok általános üzemzavara esetén pontok felírása (gyűjtése) és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges.  Pontbeváltás műszaki hiba esetén sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges.

 7.5. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy –beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy a Sulyán és Fiai Kft. e tényről az Ügyfeleket  a Sulyán és Fiai kft. weboldalán (www.sulyancukraszda.hu )elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.

7.6. Amennyiben a pontkibocsátási vagy - beváltási tranzakció az Ügyfél érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra vagy –beváltásra nincs mód.

7.7. A Sulyán és Fiai Kft. a pontkibocsátási  és –beváltási tranzakciókat az Ügyfelek pontfolyószámláján regisztrálja; minden esetben a pontfolyószámlán lévő pontmennyiség az irányadó. Az Ügyfelek az aktuális pontfolyószámla egyenlegükről a https://sulyancukraszda.hu/webaruhaz ) weboldalra a regisztrált felhasználónevükkel és jelszavukkal belépve tájékoztatást kapnak.

7.8. A pontok egyik regisztrációról egy másikra (utóbbi a továbbiakban: célszámla) átvezetésére; két (vagy több) Ügyfél pontjainak egyesítésére nincs mód.

7.9. A Sulyán és Fiai Kft.  nem vállalja a regisztráció átruházása vagy a pontok értékesítése, más javakra való elcserélése, azokról más javára történő lemondás, vagy azok biztosítékul adása következtében esetlegesen felmerülő igények teljesítését, tekintettel arra, hogy a személyhez kötött kedvezmények igénybevételére jogosítanak.

7.10.A pontok csak és kizárólag áruk vásárlása igénybevétele esetén – az adott vásárlással kapcsolatos engedmény (kedvezmény) megszerzése érdekében – válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeni kifizetést teljesíteni tilos. A vásárlásnak a pontbeváltáshoz kapcsolódó árengedménnyel csökkentett ellenértékét az Ügyfél készpénzzel, bankkártyával, SZÉP Kártyával, Simple Pay vagy banki utalásos fizetéssel egyenlítheti ki. A vásárlás igénybevétel pontbeváltással kiegyenlített összege után pontok nem gyűjthetők.

 

7.11. A Sulyán és Fiai Kft.  lehetővé teszi a pontkibocsátást és/vagy -beváltást az online, webáruházban történő vásárlások esetében is. Az ilyen ponttranzakciók a továbbiakban „Online Ponttranzakciók”. Az Online Ponttranzakciók feltétele, hogy az Ügyfél a webáruházban történő regisztrációkor a nevét, értesítési címét, e-mail címét és a telefonszámát megadja. A webáruházban az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelésének jogszerűségéért a Sulyán és Fiai Kft. tartozik felelősséggel.  A regisztráció és a személyes adatok megadása után az Online Ponttranzakció az Ügyfél pontfolyószámláján ideiglenes tárolásra kerül. A tranzakció véglegesítése (az Online Ponttranzakció végleges könyvelése a pontfolyószámlán) a fizetési tranzakció befejezése, illetve áru átvétele után, legfeljebb 30 naptári napon belül történik. Az Online Ponttranzakció végleges könyveléséig az Online Ponttranzakció csupán ideiglenesen kerül rögzítésre a pontfolyószámlán, így a pontfolyószámla új egyenlege (amely az ideiglenesen rögzített Online Ponttranzakciót már magában foglalja) kizárólag tájékoztató jellegű. Az Online Ponttranzakció kezdeményezésével az Ügyfél önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az ideiglenes tranzakciókról, illetve az Online Ponttranzakcióval kapcsolatosan a Sulyán és Fiai Kft. a részére automatikus tájékoztató e-mailt küldjön. Az Online Ponttranzakciók során előforduló esetleges késedelmekért, műszaki hibákért, illetve az Online Ponttranzakciók esetleges műszaki hibák miatti elmaradásáért a Sulyán és Fiai Kft-t felelősség nem terheli.

8. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

8.1. A Sulyán és Fiai Kft-nek jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat az  Ügyfél jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte.

8.2. Áruvisszaadáskor pontkorrekció (utólagos pontvisszavonás) csak abban az esetben történik, ha a visszavételezett áru teljes ellenértékét a Sulyán és Fiai Kft. visszatéríti az Ügyfélnek.

8.3. A Sulyán és Fiai kft.  jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat az Ügyféltől előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a Ügyfél részére utólagosan jóváírni. A Sulyán és Fiai Kft-nek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

9. Az Ügyfelek adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

A Programban történő személyes adatkezelésre a www.sulyancukraszda.hu oldalról elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alkalmazandók.

10. Felelősség, szavatosság, szerződésszegés

 10.1. A Sulyán és Fiai Kft. az Ügyfelekkel szemben felel az általa kezelt adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén

11. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

11.1. Amennyiben az Ügyfélnek a regisztrációval, illetve a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a Sulyán és Fiai Kft. ügyfélszolgálatát kell írásban, email útján  (sulyancuki@gmail.com) megkeresnie. Az Ügyfél nevében harmadik személy kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján (pl. törvényes képviselő), vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el; amely feltételeket ezen eljáró harmadik személy köteles bizonyítani a Sulyán és Fiai Kft. felé.

11.2. Amennyiben az Ügyfél reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a Sulyán és Fiai Kft.  rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással az Ügyfél  nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a Sulyán és Fiai Kft-t  érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a Sulyán és Fiai Kft.  az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 25 nap) alatt kivizsgálja az esetet.

12. A regisztráció felmondása, felfüggesztése 

12.1. A Sulyán és Fiai Kft.  jogosult a regisztrációt azonnali hatállyal felmondani és a pontfolyószámlát pedig zárolni, amennyiben az Ügyfél neki felróható okból hamis adatokat közöl a Sulyán és Fiai Kft-vel, vagy Pontgyűjtő Propgrammal való visszaélést illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy az Ügyfél cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Pontgyűjtő  Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Ügyfelek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza. A jelen pont szerinti esetekben az Ügyfél nem léphet fel a Sulyán és Fiai Kft-vel  szemben semmilyen igénnyel.

12.2. A fenti esetekben a Sulyán és Fiai Kft. véglegesen mentesül a Ügyfélnek a felmondás időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelheti a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti káruk teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.

12.3. Az Ügyfélnek jogában áll a regisztrációt bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal megszűntetni (akár postai úton, akár email útján). A felmondás a Sulyán és Fiai kft. ügyfélszolgálatára való beérkezéssel hatályosul, és a lehető legrövidebb időn belül a Sulyán és Fiai Kft. intézkedik a regisztráció letiltásáról valamint a pontfolyószámla zárolásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt esetekben és feltételekkel az ügyfél adatainak törléséről. A felmondás hatályosulásáig be nem váltott pontok elvesznek.

13. A Program módosítása és befejezése

13.1.

 I.) A Sulyán és Fiai Kft. jogosult a jelen Általános Részvételi Feltételeket (beleértve a Pontgyűjtő Program jellemzőit, feltételrendszerét stb.) bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz az Ügyfelek megszerzett jogait nem érintheti.

II.) Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítés  a Sulyán és Fiai Kft. honlapján ( www.sulyancukraszda.hu)történő közzétételével történik. III.) A Sulyán és Fiai Kft. a lényegesnek minősülő módosításról e-mail üzenetben is értesítheti az Ügyfeleit.

IV.) A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 5 napot kell hagyni.

V.) A módosítás hatályba lépése után közölt felmondásra  már a módosított szabályok az irányadók. A módosítás miatt az Ügyfelek a Sulyán és Fiai Kft.-vel szemben –a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően –semmilyen igényt nem támaszthatnak.

13.2.

I.) A Sulyán és Fiai Kft. jogosult a Sulyán Pontgyűjtő Programot az Ügyfelek 30 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, amely az összes fennálló pontgyűjtési tranzakció megszüntetését jelenti.

II.) Az értesítés a Sulyán és Fiai Kft. honlapján ( www.sulyancukraszda.hu) elhelyezett közlemény útján történik.

III.) A Sulyán és Fiai Kft. a Pontgyűjtő Program megszűnéséről e-mail üzenetben is értesíti Ügyfeleket. IV.) A II.) pont szerinti értesítés megjelenését követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Pontgyűjtő Program befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik.

14. Díjak

14.1. Az Ügyfél belépése a Pontgyűjtő Programba, azaz a regisztáció díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a Sulyán és Fiai Kft.-vel kötendő ügyletekre vonatkozóan.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A  törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) –amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik –az Ügyfeleket terhelik

15.2. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételekből más nem következik, az ügyfelek  tájékoztatása a Pontgyűjtő Program egyéb, az Ügyfeleket érintő kérdéseiről a Sulyán és Fiai Kft. honlapján ( www.sulyancukraszda.hu  )történik.

15.3. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése, vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

 15.4. Az Ügyfélnek szóló valamennyi értesítést mindig az általa ismert e-mail címre küldi. Címváltozás vagy a regisztrációban feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén az Ügyfél köteles a Sulyán és Fiai Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért a Sulyán és Fiai Kft-t felelősség nem terheli.

15.5. Az Ügyfelek írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni: Sulyán és fiai Kft. 2112  Veresegyház Kálvin utca 16. Email cím: sulyancuki@gmail.com. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az email útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

15.6. A Sulyán Pontgyűjtő Program, a regisztráció, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esnek.

 

 

 

Fogyasztói jogvitának minősülő panaszával - azaz ha panasza az Ön és a Sulyán és Fiai  Kft. közötti szerződés megkötésével és teljesítésével, illetve a szolgáltatás minőségével kapcsolatos - a Sulyán és Fiai  Kft. székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Sulyán és Fiai Kft. székhelye és a panaszügyintézés helye: 2112 Veresegyház, Kálvin utca 16 A Sulyán és Fiai Kft. Ügyfélszolgálatának levelezési címe: 2112 Veresegyház, Kálvin utca 16., e-mail címe: sulyancuki@gmail.com , telefonszáma: +3628-385-377 (munkanapokon 8:00-16:00 óráig). A panaszkezelés postai úton vagy e-mailben történik.

A Webáruház üzemeltetője:

Sulyán és Fiai Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház Kálvin út 16
Adószám: 10824580-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-066456
Bejegyző cégbíróság: Pest Megyei Bíróság  

 

Vásárlói tájékoztató - A vásárlás menete


Regisztráció

Ahhoz, hogy web áruházunk szolgáltatásait használni tudja, regisztrálnia kell a honlapon, a megrendeléshez minden  szükséges információt meg kell adnia: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, számlázási adatok.
Amennyiben különös igényei vannak a számlázást illetve a szállítást illetően, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Adatkezelés

A regisztráció során megadott személyes adatait harmadik félnek semmilyen célból nem adjuk ki, adatait, csak a Sulyán és Fiai Kft. és Ön közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
Kérésére minden regisztrációs adatát töröljük rendszerünkből.

Vásárlás

A webáruházunkban lévő termékeink a Rendelés felület alatt találhatóak, főbb kategóriákra bontva.

A kategória kiválasztásakor megjelennek a termékek. Az alatta látható Részletek gombra kattintva tudják megtekinteni a termék adatlapját, ahol a Kiszerelés felirat alatti legördülő listából lehet kiválasztani a méretet, majd lejjebb a darabszámot megjelölni. Egység csomagolású termékeinknél csak a darabszámot tudják változtatni. Kosárba gomb megnyomásával kerül a termék a bevásárló kosarukba.

A "Kosár megtekintése" címkére kattintva bármikor lehetőség van a kosár tartalmának megjelenítésére, módosíthatja a mennyiséget, vagy kitörölhet terméket a kosárból.

Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is. Ha az ellenőrzést követően a rendelés gombra kattint akkor a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli. A megrendelés jóváhagyását követően a megrendelt áruk összetétele már nem módosítható. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja.
A megrendelés teljes elfogadását a visszaigazoló levél jelenti mely tartalmazza a megrendelt termékek listáját és azok árait.

A megrendelőt csak probléma esetén vagy a kérdéses esetekben keressük fel telefonon.

A kosár tartalmának megtekintését követően, a rendszer a rendelés megerősítését kéri a következő lépésekben
    1.lépés: kapcsolattartási és számlázási adatok ellenőrzése/kitöltése
    2.lépés: átvételi adatok kiválasztása
    3.lépés: fizetési mód kiválasztása

A vásárlás során lépegethet a vásárlás menetének különböző szakaszai között, mindig a megfelelő címkére kattintva.

Utolsó lépésként a rendelését és az adatait tudja leellenőrizni. Rendelést leadni csak az Általános szerződési feltételek elolvasásával és elfogadásával lehet leadni.

Rendelés törlése

A kiszállítást megelőzően lehetősége van törölni rendelését, küldhet egy rendelés lemondó nyilatkozatot vagy hívhatja elérhetőségünket. Mindkét esetben hivatkozzon a rendelés számára, melyet a visszaigazolásként az oldalunk küldött az Ön részére
A nem lemondott, át nem vett csomagok szállítási költségét Cégünk a Megrendelő felé kiszámlázhatja!

Fizetési lehetőségek

Különböző fizetési lehetőség közül választhat, a kiszállított termékek és a szállítási díj számlájának rendezése érdekében:

Készpénzzel a rendelés értékét a termékek átvételekor (utánvét), banki előreutalással vagy a simple-pay segítségével on-line bankkártyás fizetéssel(bankkártya, szépkártya)
Előre utalás választása esetén a megrendelés teljes összegét az alábbi számlaszámra legyen szíves utalja át! Sulyán és Fiai Kft. 11742049-20018205 IBAN: HU 10 11742049 20018205 0000 0000 BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB OTP Bank A könnyebb beazonosíthatóság érdekében utaláskor a megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelés számát! Amint az utalás összege megérkezett a számlaszámunkra, a csomagot az összekészítés után a lehető leghamarabb átadjuk a futárszolgálatnak kiszállításra. A szerződött futárszolgálat a kiszállítást az átadást követő munkanapon kísérli meg.
Számlaszámunk a megrendelés visszaigazoló e-mailben fel van tüntetve.
Fontos az átutaláskor a megjegyzés rovatban hivatkozzon a díjbekérő számára.
A termékek  a kifizetés bankszámlánkon való megjelenését követően kerülnek kiszállításra.
A vásárlást igazoló számlát elektronikus úton küldjük a Billingo számlázó segítségével.
Nincs mód új megrendelés kiszállítására, amennyiben Önnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn áruházunkkal szemben.

 

Szállítási díjaink

Szállítási és utánvételi díjaink tartalmazzák az ÁFA-t.
Csomagszállítást a szerződött partnerünk a Csomagpiac Kft. biztosítja.
Vásárlóinknak 3 szolgáltató összesen 8 kiszállítási opciója közül választhatnak.
Az informatikai rendszerünk fejlesztésének a befejezéséig a választott kiszállítási opciót a megjegyzés rovatba kérjük feltűntetni.

A csomag súlya után fizetendő szállítási díjak:

Sameday házhozszállítás
0-1kg.    1650Ft
1-3kg.    1750Ft
3-5kg.    1800Ft
5-10kg.   2000Ft
10-15kg.  2250Ft
15-20kg.  2300Ft
20-25kg.  2500Ft
25-30kg.  2650Ft

Sameday csomagautomata
Max 20kg  1300Ft
Max 47 x 44.5 x 39 cm
 

DPD házhozszállítás
0-1kg.    1890Ft
1-3kg.    1990Ft
3-5kg.    2050Ft
5-10kg.   2150Ft
10-15kg.  2490Ft
15-20kg.  2550Ft
20-25kg.  2700Ft
25-30kg.  2890Ft

DPD csomagpont
Max 20kg 1700Ft
Max 44 x 44 x 44 cm
 

MPL házhozszállítás
0-1kg.    1790Ft
1-3kg.    1890Ft
3-5kg.    1950Ft
5-10kg.   2050Ft
10-15kg.  2350Ft
15-20kg.  2390Ft
20-25kg.  2590Ft
25-30kg.  2790Ft

MPL csomagautomata
Max 20kg 1300Ft
Max 50x31x35 cm

Postán maradó
Max 20kg 1700Ft
Max 44 x 44 x 44 cm

Postapont
Max 20kg 1700Ft
Max 75 x 75 x 50 cm


30 kg. súly felett a jelenleg hatályos uniós munkavédelmi törvények alapján futárral nem tudjuk küldeni a csomagot.

 
Az utánvét díjai a megrendelt összegtől függően(csak ha az átvételkor fizeti ki az árut):
10.000Ft-ig     250Ft
20.000Ft-ig      300Ft
50.000Ft-ig      350Ft
100.000Ft-ig    500Ft

100.000Ft. felett egyedi díjbekérőt készítünk és ebben az esetben csak előreutalást tudunk elfogadni.

 

A házhoz szállítás teljesítése

A házhoz szállítást a Ön által választott futárszolgálat végzi.
A Budapest és vonzáskörzetében a házhozszállítást automatikusan a Csomagpiac Kft saját futárai kézbesítik.
Amennyiben ettől eltérően rendelkezne az kérjük a megjegyzés rovatba feltűntetni.

A szállítás teljesítéséhez szükséges szállítási címet Ön választhatja meg.
A futárszolgálatunknak átadott csomagokat a következő munkanapon szállítja a futárszolgálat a megrendelőnek.
A kiszállítás időpontja a helyi logisztikai központtól való távolság függvényében változhat.
Általában 8 órától 17 óráig szállítanak de előfordulhat sok csomag esetén a későbbi szállítás is.
Amennyiben az első szállítási napon nem sikerül átvenni a csomagot úgy a futár minden esetben értesítőt hagy az átvételi helyszínen.
Az értesítőn megadott telefonszámon tudnak érdeklődni és időpontot egyeztetni a következő kiszállításról.
Amennyiben az első meghiúsult kiszállítás után nem történik egyeztetés úgy a futárszolgálat a következő munkanapon ismét megkísérli kiszállítani a csomagot.
A második sikertelen kiszállítás után a csomagot visszajuttatják a feladónak.
Az át nem vett csomagok szállítási költségét Cégünk a Megrendelő felé kiszámlázhatja!

 

Jótállás és szavatosság

Cégünk az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt, garanciát vállal.
A Jótállás érvényesítésének helye 
 
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

Vásárlástól való elállás joga
Az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a vásárlónak lehetősége nyílik a megvásárolt áru visszaküldésére. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárló köteles megfizetni. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza.
A vásárlástól számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül, elállási joga van, amely jogát a következő feltételekkel érvényesítheti:
Az elállási jog, minden olyan sulyanshop.hu oldalon vásárolt termékre vonatkozik, amelyet a vásárló visszajuttat a  veresegyházi raktárunkba (2112 Veresegyház Kálvin út 16)
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen be kell jelentenie a szadai irodánkban, hogy a  14 napos határidőt igazolni tudjuk.
A 14 nap minden esetben a termék(ek) kézhezvételétől a bejelentés időpontjáig eltelt munkanapok számát jelenti!
Az elállás tudomásulvételéről minden esetben visszaigazolást küldünk e-mailben!
Amennyiben az árut személyesen hozza vissza raktárunkba, az Ön által kifizetett összeget a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük.
Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követő 30 napon belül visszautaljuk az összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra.

 


Vissza az előző oldalra
A weboldal cookie-kat("sütiket") használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.